• Bộ 3 nồi tráng men Fujihoro FRV-3 Quick View
  • Bộ 3 nồi tráng men Fujihoro FRV-3 Quick View
  • Bộ 3 nồi tráng men Fujihoro FRV-3
  • 1,980,000
  • Thương hiệu Nhật Bản An toàn cho sức khỏe: Thép Nippon nguyên khối, tráng men cao cấp Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản Sử dụng được cho tất cả các loại bếp, đặc biệt là bếp điện từ Tiết kiệm năng lượng: đối lưu và giữ nhiệt tốt Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 24 tháng
  • Add to cart
 • Bộ 3 nồi tráng men Fujihoro FTCV-3 Quick View
  • Bộ 3 nồi tráng men Fujihoro FTCV-3 Quick View
  • Bộ 3 nồi tráng men Fujihoro FTCV-3
  • 1,950,000
  • Thương hiệu Nhật Bản An toàn cho sức khỏe: Thép Nippon nguyên khối, tráng men cao cấp Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản Sử dụng được cho tất cả các loại bếp, đặc biệt là bếp điện từ Tiết kiệm năng lượng: đối lưu và giữ nhiệt tốt Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 24 tháng
  • Add to cart
 • Bộ 3 nồi tráng men Fujihoro KIT-330 Quick View
  • Bộ 3 nồi tráng men Fujihoro KIT-330 Quick View
  • Bộ 3 nồi tráng men Fujihoro KIT-330
  • 2,280,000
  • Thương hiệu Nhật Bản An toàn cho sức khỏe: Thép Nippon nguyên khối, tráng men cao cấp Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản Sử dụng được cho tất cả các loại bếp, đặc biệt là bếp điện từ Tiết kiệm năng lượng: đối lưu và giữ nhiệt tốt Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 24 tháng
  • Add to cart
 • Bộ 3 nồi tráng men Fujihoro SKW-332 Quick View
  • Bộ 3 nồi tráng men Fujihoro SKW-332 Quick View
  • Bộ 3 nồi tráng men Fujihoro SKW-332
  • 2,100,000
  • Thương hiệu Nhật Bản An toàn cho sức khỏe: Thép Nippon nguyên khối, tráng men cao cấp Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản Sử dụng được cho tất cả các loại bếp, đặc biệt là bếp điện từ Tiết kiệm năng lượng: đối lưu và giữ nhiệt tốt Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 24 tháng
  • Add to cart
 • Bộ 3 nồi tráng men Fujihoro SYM-332 Quick View
  • Bộ 3 nồi tráng men Fujihoro SYM-332 Quick View
  • Bộ 3 nồi tráng men Fujihoro SYM-332
  • 2,210,000
  • Thương hiệu Nhật Bản An toàn cho sức khỏe: Thép Nippon nguyên khối, tráng men cao cấp Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản Sử dụng được cho tất cả các loại bếp, đặc biệt là bếp điện từ Tiết kiệm năng lượng: đối lưu và giữ nhiệt tốt Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 24 tháng
  • Add to cart
 • FTCV-2.8K Quick View
  • FTCV-2.8K Quick View
  • FTCV-2.8K
  • 1,000,000
  • Thương hiệu Nhật Bản An toàn cho sức khỏe: Thép Nippon nguyên khối, tráng men cao cấp Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản Sử dụng được cho tất cả các loại bếp, đặc biệt là bếp điện từ Tiết kiệm năng lượng: đối lưu và giữ nhiệt tốt Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 24 tháng
  • Add to cart
 • IRV-24SM Quick View
  • IRV-24SM Quick View
  • IRV-24SM
  • 1,040,000
  • Thương hiệu Nhật Bản An toàn cho sức khỏe: Thép Nippon nguyên khối, tráng men cao cấp Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản Sử dụng được cho tất cả các loại bếp, đặc biệt là bếp điện từ Tiết kiệm năng lượng: đối lưu và giữ nhiệt tốt Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 24 tháng
  • Add to cart
 • KIT-2.2WK Quick View
  • KIT-2.2WK Quick View
  • KIT-2.2WK
  • 970,000
  • Thương hiệu Nhật Bản An toàn cho sức khỏe: Thép Nippon nguyên khối, tráng men cao cấp Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản Sử dụng được cho tất cả các loại bếp, đặc biệt là bếp điện từ Tiết kiệm năng lượng: đối lưu và giữ nhiệt tốt Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 24 tháng
  • Add to cart
 • KIT-24SM Quick View
  • KIT-24SM Quick View
  • KIT-24SM
  • 1,280,000
  • Thương hiệu Nhật Bản An toàn cho sức khỏe: Thép Nippon nguyên khối, tráng men cao cấp Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản Sử dụng được cho tất cả các loại bếp, đặc biệt là bếp điện từ Tiết kiệm năng lượng: đối lưu và giữ nhiệt tốt Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 24 tháng
  • Add to cart
 • KIT-251 Quick View
  • KIT-251 Quick View
  • KIT-251
  • 1,310,000
  • Thương hiệu Nhật Bản An toàn cho sức khỏe: Thép Nippon nguyên khối, tráng men cao cấp Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản Sử dụng được cho tất cả các loại bếp, đặc biệt là bếp điện từ Tiết kiệm năng lượng: đối lưu và giữ nhiệt tốt Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 24 tháng
  • Add to cart
 • Nồi tay cầm tráng men Fujihoro KIT-300 Quick View
  • Nồi tay cầm tráng men Fujihoro KIT-300 Quick View
  • Nồi tay cầm tráng men Fujihoro KIT-300
  • 690,000
  • Thương hiệu Nhật Bản An toàn cho sức khỏe: Thép Nippon nguyên khối, tráng men cao cấp Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản Sử dụng được cho tất cả các loại bếp, đặc biệt là bếp điện từ Tiết kiệm năng lượng: đối lưu và giữ nhiệt tốt Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 24 tháng
  • Add to cart
 • Nồi tay cầm tráng men Fujihoro MCPV-16S Quick View